Εκτύπωση

Πάτερ μν ν τος ορανος, γιασθήτω τὸ νομά σου. λθέτω βασιλεία σου. Γενηθήτω τ θέλημά σου, ς ν οραν, καὶ π τς γς. Τν ρτον μν τν πιούσιον δς μν σήμερον. Καὶ φες μν τφειλήματα μν, ς καμες φίεμεν τος φειλέταις μν. Κα μ εσενέγκς μς ες πειρασμόν, λλῥῦσαι μς π το πονηρο. μήν.

 

 

Πατέρα μας που βρίσκεται στους ουρανούς, ας αγιασθεί το Όνομα Σου, ας έλθει η βασιλεία Σου, ας γίνει το θέλημα Σου, όπως στον ουρανό (από τους αγγέλους) έτσι και στη γη (από τους ανθρώπους), το ψωμί μας το καθημερινό δώσε μας σήμερα, και συγχώρησε τις αμαρτίες μας, όπως και εμείς συγχωρούμε αυτούς που μας έφταιξαν, και μη μας βάλεις σε δοκιμασία, αλλά απομάκρυνέ μας από το κακό. Αληθινά

 

 

(Η προσευχή αυτή ονομάζεται “Κυριακή Προσευχή” γιατί μας τη δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος, δηλαδή ο Χριστός)