Εκτύπωση


ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  ΚΕΙΜΕΝΑ

 

ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

 

Καθημερινὲς ἀκολουθίες γιὰ τοὺς Ψάλτες

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον Κυριακή

Δευτέρα.epub Τρίτη.epub Τετάρτη.epub Πέμπτη.epub Παρασκευή.epub Σάββατον.epub Κυριακή.epub

Καθημερινὲς ἀκολουθίες γιὰ τοὺς Ἱερεῖς

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον Κυριακή

Δευτέρα.epub Τρίτη.epub Τετάρτη.epub Πέμπτη.epub Παρασκευή.epub Σάββατον.epub Κυριακή.epub

Καθημερινὲς ἀκολουθίες LITE

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον Κυριακή

Δευτέρα.epub Τρίτη.epub Τετάρτη.epub Πέμπτη.epub Παρασκευή.epub Σάββατον.epub Κυριακή.epub

2015  Μεγάλη Ἐβδομάδα κ.λπ.2015

TA  ΜΗΝΑΙΑ

Σεπτέμβριος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Ακάθιστος 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30

Οκτώβριος

Αγία Σκέπη 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11-17 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 Αγία Σκέπη 28 Δοξολογία 29 30 31

Νοέμβριος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 Αγ. Νεκταρίου 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30

Δεκέμβριος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11-17 11 12 13 14 15 16 17 18-24 18 19 20 21 22 23

24 Ώρες 25 26-31 26 27 28 29 30 31

Ιανουάριος

01 02 03 04 05 Ώρες Θεοφάνεια 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31

Φεβρουάριος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Μάρτιος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 Δοξολογία 26 27 28 29 30 31

Απρίλιος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Μαϊος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ιούνιος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ιούλιος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 13-19 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Αύγουστος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ  Μεγαλυνάρια  ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

 top

ΟΚΤΩΗΧΟΣ

Ήχος α'

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον

Ήχος β'

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον

Ήχος γ'

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον

Ήχος δ'

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον

Ήχος πλ. α'

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον

Ήχος πλ. β'

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον

Ήχος βαρύς

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον

Ήχος πλ. δ'

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον

ΕΩΘΙΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Α'  Β'  Γ'  Δ'  Ε'  ΣΤ'  Ζ'  Η'  Θ'  Ι'  ΙΑ'

Α' - ΙΑ'

ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΗΧΟΝ

Ήχος α'Ήχος β'Ήχος γ'Ήχος δ'Ήχος πλ. α'Ήχος πλ. β'Ήχος βαρύςΉχος πλ. δ'

ΤΑ ΛΟΙΠΑ

ΥΜΝΟΙ ΤΡΙΑΔΙΚΟΙ ΦΩΤΑΓΩΓΙΚΑ

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΗΧΟΝ

ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ

top

ΤΡΙΩΔΙΟΝ

ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

Κυριακή

ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

Κυριακή

ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

Σάββατον Κυριακή

ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον Κυριακή

Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον Κυριακή

Β' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον Κυριακή

Γ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον Κυριακή

Δ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον Κυριακή

Ε' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον Κυριακή

ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον Κυριακή

ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Μ. Δευτέρα Μ. Τρίτη Μ. Τετάρτη Μ. Πέμπτη Μ. Παρασκευή Μ. Σάββατον

ΥΜΝΟΙ ΤΡΙΑΔΙΚΟΙ ΦΩΤΑΓΩΓΙΚΑ

ΣΤΙΧΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Ήχος α'Ήχος β'Ήχος γ'Ήχος δ'Ήχος πλ. α'Ήχος πλ. β'Ήχος βαρύςΉχος πλ. δ'

top

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ

ΠΑΣΧΑ

ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Δευτέρα Τρίτη Τρίτη β Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον

ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον

ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον

ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον

ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον

ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Κυριακή

top

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ έν ταίς Κυριακαίς με MP3s

ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

Καθημερινά Κυριακή Σάββατον

ΩΡΕΣ

Πρώτη Τρίτη Έκτη Ενάτη

ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Πρώτη Τρίτη Έκτη ΕνάτηΆλλη

ΜΕΣΩΡΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ

Πρώτη Τρίτη Έκτη Ενάτη

ΟΡΘΡΟΣ

Καθημερινά  Κυριακή με MP3s

Τεσσαρακοστή  ΤΥΠΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Χρυσοστόμου Καθ' ημέραν

Χρυσοστόμου Κυριακή

Χρυσοστόμου Κυριακή μετά Διακόνου

Βασιλείου Προηγιασμένη

Ιακώβου

ΤΑ ΛΟΙΠΑ

Ακάθιστος Ύμνος 1-4 Ακάθιστος Ύμνος 5 Στάσεις

Μικρή Παράκληση Μεγάλη Παράκληση

Μικρή Παράκληση μετά Ιερέως

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

top

ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ

Μικρός Αγιασμός

Βάπτιση

Γάμος

Ευχέλαιον

Τρισάγιον

Κηδεία στα ελληνικά

Κηδεία  .rtf file in Greek and English